alqış

is.
1. Birini təbrik üçün və ya bir şeyi bəyənmə ifadəsi olaraq əl çalma. Sürəkli alqışlar. Gurultulu alqışlar. Alqış səsləri. – Xanəndə zilə çəkdiyindən, hamının gözü onda idi. Birdən alqışlar qopdu. M. Hüs.. Alqış səsləri zalı doldurdu. Ə. Vəl.. // Nida mənasında. Əhsən, afərin, mərhəba. <Yanardağ:> Alqış odlar gəlininə! Elə isə, bir yerdə son ibadətə başlayaq. . C. C.. Alqış deyir mənim doğma yurdum Azərbaycan da. R. R.. Min nemət yetirir Vətən torpağı; Alqış mərd, qabarlı, qadir əllərə! Ə. Cəm..
2. folk. Şifahi ədəbiyyatda nəcib, xeyirxah diləyi ifadə edən və müəyyən mərasimlərlə bağlı arzuları bildirən söyləmə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic — Infobox Anthem title = Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni english title = Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic prefix = National country = AZE composer = Uzeyir Hajibeyov author = Suleyman Rustam, Samad Vurgun, Huseyn… …   Wikipedia

  • Himno de la RSS de Azerbaiyán — Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni Español: Himno de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán Información general Himno de RSS de Azerbaiyán …   Wikipedia Español

  • çəpik — 1. is. Alqış, əl çalmaq. Çəpik çalmaq – alqış əlaməti olaraq əllərini bir birinə vurmaq, əl çalmaq. . . Bəylər də qaqqıldayaqaqqıldaya qızların oynamağına çəpik çalırdılar. C. M.. Yallı gedir ağacları, çəpik çalır yarpaqları. M. Müş.. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gurultulu — sif. 1. Gurultusu olan, çox səs salan, gurultu salan. Yağış nə qədər gurultulu z. yağsa, o qədər sonra hava xoş və aydın olur. . A. D.. Səndə gurultulu bir çağlayan var; Bu dönməz çağlayan durmadan axar. M. Müş.. Gurultulu alqış(lar) – uzun sürən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiyləsiz — sif. və zərf Hiylə olmadan, hiylə işlətmədən, düzlüklə, doğru yolla. Hiyləsiz adam. Hiyləsiz işi görmək. – Alqış o boyasız, rəngsiz üzünə! Alqış o hiyləsiz təmiz sözünə! S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sübhan — ə. 1) tərif, alqış, mədh; 2) eşq olsun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • boylanmaq — f. 1. Başını, boynunu uzadıb baxmaq, başını çıxarıb baxmaq. Pəncərədən boylanıb baxmaq. – Rza Qəhrəmani həyəcanla işi buraxıb, deponun qapısına çıxdı və vağzala tərəf boylandı. M. İ.. Pəncərədən boylananları salamlayan musiqi və alqış səsləri bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • camaat — is. <ər.> Bir yerə toplanmış adamlar, xalq kütləsi. Nümayişdə xeyli camaat iştirak edirdi. – Camaatdan «urra» səsləri ucaldı və musiqi alqış marşları çaldı. H. N.. // Ümumiyyətlə, adamlar. Camaatı çağırın, danışaq. Bu işdən camaatın xəbəri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dayandırmaq — f. 1. Dayanmağa, durmağa məcbur etmək, ayaq üstə saxlamaq. Vahidin özünü də çağırıb müttəhim kimi qapı ağzında xeyli dayandırdılar və sonra dindirdilər. M. C.. 2. Bir şeyin hərəkətini, gedişini, inkişafını müvəqqəti və ya həmişəlik saxlamaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diləkli — sif. Diləyi olan, təmənnası olan; arzulu. Bir diləkli min ürəklə; Alqış deyir bütün dillər. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.